"Leadership is neither a rank
nor a title. It is a choice"

– Simon Sinek –

Executives Leadership Program (ELP)

Wat is voor jou leiderschap? Wat is voor jou de essentie van je eigen leiderschapsrol? De basis hiervoor is van binnenuit gedreven: waar sta ik nu, wat is mijn ambitie?

We leven in een voortdurende veranderende wereld die continue in beweging, in flux, is. Voor organisaties is dit dagelijkse kost geworden, met alle complexiteit van dien. Deze snel veranderende wereld vraagt qua leiderschap om flexibiliteit, focus en leren omgaan met de onzekerheden en complexiteiten waarin jij, je team en je organisatie zich bevinden. Het verlangt van ons als mens dat we veerkrachtig zijn, in balans en gegrond.

 

het programma
In een intensief programma zoeken we de verdieping door te focussen op een aantal belangrijke bouwstenen van leiderschap: ‘purpose’, ‘system awareness,’ ‘self awareness’, ‘dealing with complexity’, ‘suspension & letting go’, ‘personal power’. Het is een programma voor leidinggevenden die willen werken vanuit een diepere missie en inspiratie.

Je krijgt praktische inzichten en mogelijke vervolgstappen om in je persoonlijke en professionele leven te implementeren. Zodat je in je werk effectiever, zichtbaarder en veerkrachtiger wordt. Je zult als leider beter in staat zijn voor je medewerkers de condities te creëren waarin je ze kunt inspireren, uitdagen en steunen om sterker en bekwamer te zijn in hun werk.

Wil je meer weten of dit programma aansluit bij je leervragen of wil je daarover in gesprek. Bel dan of stuur een email: turid.mastenbroek@tmadvies.nl