"The future is no more uncertain than the present"

– Walt Whitman –

Leiderschap

Misschien sta je nu voor de heftigste uitdagingen in je carrière of je meest inspirerende project. Of wil je je leiderschapsvaardigheden vergroten met nieuwe inzichten en een nieuwe aanpak. Onze wereld is vluchtiger dan ooit en de uitdagingen waar organisaties en hun leiders voor staan zijn complex.

John Chamber, CEO Cisco, verwoordde dit als volgt:
Where the industry is going, in every industry, will be about how do you change. How do you get outside your comfort zone? If you don’t move, you will get left behind. (interview McKinsey Quarterly)

Dit vraagt van leiderschap een duidelijke doel, weten waar je staat en het een eer vinden om te dienen. En het vraagt ook om authentiek zijn, aanwezig zijn, risico’s durven nemen en altijd bereid zijn om te leren van anderen. Voor mij bestaat authentiek uit twee componenten, persoonlijk authenticiteit en morele authenticiteit.

 

Persoonlijk authenticiteit definieer ik zoals Brene Brown dat doet: dag in dag uit loslaten wie je denkt te moeten zijn, en accepteren wie je werkelijk bent. Dit vergt moed om imperfect te zijn, grenzen te stellen en jezelf toe te staan om kwetsbaar te zijn. Morele authenticiteit heeft voor mij te maken met stil staan bij waar je werkelijk in gelooft en daar ook naar handelen. Zelfreflectie en optimisme zijn daarbij essentieel.

Wij helpen je graag daarbij met ons leiderschapsprogramma of met individuele coaching.