"Change starts with our willingness to be disturbed"

– Margaret J. Wheatley –

De essentie van veranderen

Wie een transformatie wil realiseren, moet naar de wortel, de essentie. Met respect voor het verleden en tegelijkertijd voorwaarts gaan en vernieuwen. Het proces vereist veranderend gedrag van de leiders, niet alleen aan de top, maar door de gehele organisatie.

begint bij leiderschap
Veranderen begint met persoonlijke ontwikkeling en de bereidheid om ‘verstoord’ te worden. Hoe meer jezelf verandert, hoe meer het systeem om ons heen verandert. Dit vergt moed om te kijken naar welke leider je van nature bent en naar je eigen persoonlijke bijdrage aan de cultuur in de organisatie. Leiders moeten de veerkracht en presence hebben voor het omgaan met de benodigde veranderingen, complexiteiten, onzekerheden en ambiguïteit van vandaag de dag. Die onder ogen zien, in plaats van nog meer command & control na te streven.

Zij zetten de kaders voor verandering door grenzen aan te geven in die complexiteit en onzekerheid. Want daar binnen is de ruimte voor vernieuwing en innovatie.

 

 

is een actief, doorlopend proces
Verandering betekent continue aanpassen aan een veranderende, complexe omgeving die altijd in ‘flux’ is. Dit geldt ook voor de organisatiecultuur. De cultuur binnen de organisatie verandert niet om dat wij deze graag willen veranderen. Cultuur verandert wanneer de organisatie transformeert; de cultuur is een afspiegeling van de realiteit van de mensen die elke dag samenwerken.

een uitdaging
Leiderschap en de organisatie zullen anders moeten kijken en de richting moeten bepalen. De uitdaging is stil staan en onder het oppervlak kijken, verborgen aannames en overtuigingen zichtbaar te maken. Observeren in breder perspectief, de dialoog aangaan over waar het nu echt om gaat. Op details letten en ook het grotere plaatje zien. De toekomst verkennen door te doen, te experimenteren.

zonder vast recept
Een vast recept bestaat niet, maar leiderschap is altijd een onderdeel van het proces. De benodigde interventies voor verandering bepalen we aan de hand van uw vraag, uw organisatie en de grotere context.